Dünyamız teknolojiyle yeniden şekilleniyor, gelecekte başarılı olmak için bilmemiz ve yapmamız gerekenler hızla değişiyor. Yeni dünyaya adapte olmak, parlak bir gelecek yaratmak için STEM (Science, Technology, Engineering, Mat / Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi almak, kodlama bilmek, ileri düzeyde teknoloji kullanarak üretim yapmak gerekiyor.

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüme Adım Atın!

Öğrencilerimizin kodlama eğitimine erişebilmelerini, kod okuryazarı olmalarını, kritik düşünme yetkinliğini kazanmalarını çok önemsiyoruz.

Öğrencilerimize kodlama, elektronik, robotik, uygulama tasarımı ve geliştiricilik alanlarında eğitimler düzenliyor, Kodla GFL Öğrenci Topluluğu olarak deneyim kazanmalarına gayret gösteriyoruz.

21. Yüzyıl Becerilerini Kazanacaksınız!

Öğrencilerimize buluşlar yapabilecekleri, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretebilecekleri 21. Yüzyılın temel becerilerini kazandırmaya gayret ediyoruz.

Neden Kodlama Eğitimi ?

Değişen teknolojiyle beraber bilgisayar bilgisinin önemi hızla artıyor. Teknoloji sektöründe kullanılan birçok uygulama bilgisayar temelli çalıştığı için teknoloji sektörü ile bilgisayar bilimlerini ayrı ayrı ele almak artık mümkün değil. Önümüzdeki yıllarda özellikle sanayide kullanılan pek çok aracın bilgisayarlar aracılığıyla yönetileceğini düşündüğümüzde, bilgisayarla doğrudan ilişkili yüzlerce yeni mesleğin ortaya çıkması bekleniyor.

Bu sebeple bilgisayar bilimlerinin her adımında bulunan kodlamanın önemi son yıllarda tüm dünyada hızla artıyor. Kodlama eğitimi, ilk olarak problem çözümü ve analiz gerektirdiğinden öğrencilere problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırılması gerekiyor.